การประชุม ศรส.ปต.ภ.5 (ระหว่างวันที่ 2 ส.ค. – 10 ส.ค. 2559)

การประชุม ศรส.ปต.ภ.5 (ระหว่างวันที่ 2 ส.ค. – 10 ส.ค. 2559)

332

31

พล.ต.ต.พงษ์สักก์ เชื้อสมบูรณ์ รอง ผบช.ภ.5 เป็นประธานประชุม ศรส.ปต.ภ.5 เพื่อติดตามสถานการณ์ในการรักษาความเรียบร้อยการออกเสียงประชามติ ณ ห้อง ศรส.ปต.ภ.5

โฆษณา