การประชุม ศรส.ปต.ภ.5 (ระหว่างวันที่ 18-25 ก.ค. 2559)

การประชุม ศรส.ปต.ภ.5  (ระหว่างวันที่ 18-25 ก.ค. 2559)

780086

776285

การประชุม ศรส.ปต.ภ.5 เวลา 09.00 น. ประจำวัน  ฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ภ.5  พล.ต.ต.นิธิพัฒน์  พัฒนถาบุตร์ ผบก.อก.ภ.5  เป็นประธาน พร้อมด้วย  รวมทั้ง จนท. ประจำ ศรส.ปต.ภ.5 ร่วมประชุมกับ ศรส.ปต.ตร. โดยมี ภ.จว. ในสังกัด ภ.5  ร่วมเฝ้าฟัง ณ ที่ตั้งของหน่วย

6283

780088

การประชุม ศรส.ปต.ภ.5 เวลา 09.00 น. ประจำวัน  ฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ภ.5 โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สักก์  เชื้อสมบูรณ์ รอง ผบช.ภ.5   เป็นประธาน พร้อมด้วย  รวมทั้ง จนท. ประจำ ศรส.ปต.ภ.5 ร่วมประชุมกับ ศรส.ปต.ตร. และ ภ.จว. ในสังกัด ภ.5  ร่วมเฝ้าฟัง ณ ที่ตั้งของหน่วย

โฆษณา