ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการออกเสียงประชามติ ภ.5

12

starศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการออกเสียงประชามติ ตำรวจภูธรภาค 5 ( ศรส.ปต.ภ.5)

button-ok ข่าวน่าสนใจ ทันเหตุการณ์ ข่าวประชามติ

ok_16x16  ขั้นตอนการลงคะแนนออกเสียงประชามติ

ok_16x16   วิธี กากบาท และ ตัวอย่างบัตร

ok_16x16   คำถามเพิ่มเติม ถามว่าอะไร ?

ok_16x16   ทำไมจึงต้องมีคำถามเพิ่มเติม?

ok_16x16   สารจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต)